Pražské metro je v dosahu ubytovny Praha na Černém Mostě

Turisté, kteří navštíví Prahu, obvykle využívají městskou dopravu, nejčastěji metro a tramvaje. Až budete mít do Prahy namířeno, a ubytujete se v některém výhodném penzionu nebo v komfortní ubytovně Praha na okraji města v blízkosti metra, jistě si vybavíte následující informace, které o pražské (integrované) dopravě možná nevíte.

pražské metro

Co možná o Praze nevíte

Kdy a kde se začalo hloubit pražské metro – dokonce i mnozí Pražané to neví. Domnívají se, že to byla některá ze stanic trasy A, logicky podle písmene v názvu trasy. Jako první však byl otevřen krátký úsek na trase C z Kačerova na Florenc (dříve Sokolovská) a vůbec první stavební práce začaly již v roce 1966 ve stanici Hlavní nádraží. Tehdy měl vypracovaný projekt odlišnou podobu od koncepce, jakou známe v ostatních stanicích, mělo totiž jít o provoz podzemních tramvajových linek. Po zahájení procesu normalizace, po sovětské okupaci v roce 1968, se však výstavba metra začala realizovat podle vzoru moskevského podzemí. Namísto podzemních tramvají tu začaly jezdit sovětské soupravy a stanice měly nástupní perón uprostřed, což se ovšem jeví z hlediska přehledu a pohybu cestujících jako výhodnější. Nebýt tedy normalizačního procesu na přelomu 60. a 70. let, možná bychom dodnes jezdili v pražském podzemí v tramvajích.

tramvaj v Praze

Kdy se začalo jezdit v Praze vpravo – každému z vás připadá samozřejmé, že je volant umístěný na levé straně, a že se vozidlo pohybuje v pravém jízdním pruhu. Této zvyklosti se učí i malé děti v dopravní výchově, ale nebylo tomu tak vždy. Ještě za první republiky se u nás jezdilo vlevo, jako dnes např. v Anglii či v Austrálii. Československo se sice zavázalo ve 30. letech minulého století ke změně podle vzoru většiny evropských zemí, ale žádná vláda se tohoto závazku neujala. Provedli to až nacističtí okupanti v březnu 1939, a to velmi razantně. Nekompromisně bylo nutné ihned přehazovat tramvajové výhybky, provádět změny v kolejišti a další zásahy do hromadné dopravy. Náročné to bylo hlavně na větších tramvajových křižovatkách, např. na Palackého náměstí u Vltavy. Dnes tudy projede za hodinu více než stovka souprav.