Vířivka


může sloužit i malým dětem. Díky teplotě vody, a trysek, se stává dokonalou lázní nejenom pro relaxaci, ale i pro vylepšení zdraví. Malé děti nejenom že mají rádi vodu, mají ale rádi i dovádění, které zde můžou zažít.
Skimmer, neboli sbÄ›raÄ vody. Tato Äást, kterou má vířivka slouží k tomu, aby odvádÄ›la vodu pÅ™es speciální mřížkový filtr. Mřížkový filtr zachycuje neÄistoty, které ve vodÄ› plavou. Jedná se o hrubé neÄistoty. Menší neÄistoty pak zachycuje další filtr, který se nachází za tímto. Vířivka je proto pořád dokonale Äistá. Pokud tedy vÅ¡e pracuje, tak jak má.

Zásobník vonných esencí

Zásobník vonných esencí bývá vÄ›tÅ¡inou v relaxaÄních centrech. Nachází se ale i v bazénech. Například i vířivka může mít tento zásobník. Jedná se o složku, které vhání vůnÄ› do obÄ›hu. V tomto případÄ› do vody.