Co je třeba udělat k získání osvědčení TIČR

Začneme nejdříve, co to vlastně osvědčení TIČR Revize-elektro-revtech je a k čemu je třeba. Toto osvědčení se týká techniků, kteří chtějí ve svém povolání provádět revize objektů. Získává se od technické inspekce České republiky. Je to orgán, který vykonává odborný dozor nad určitými technickými zařízeními. Podává také oficiální rozhodnutí o určitých objektech, jestli jsou bezpečné ke kolaudaci a podobně.

Co je třeba udělat pro to, abychom jakožto technici získali toto osvědčení nebo oprávnění? Je třeba ještě podotknout, že mezi osvědčením a oprávněním je nemalý rozdíl. Oprávnění se vydává právnickým osobám (tedy organizacím nebo institucím, které chtějí tuto činnost provádět), osoby fyzické pak získají osvědčení. Před tím, než získáte osvědčení nebo oprávnění, je třeba prověřit znalosti v oboru elektrotechniky. U právnických osob to lze i přes odborného zástupce, pokud vlastník právnické osoby nemá v oboru zkušenosti. U fyzické osoby se jedná o přímé prověření znalostí prostřednictvím přímého pohovoru. Tam je třeba také vyzkoušet a prověřit praktickou zručnost skrze ústní zkoušku. Poté následuje i zkouška písemná.

Zkouška na papír

Předtím, než přistoupíte na zmíněnou zkoušku je třeba zaplatit poplatek za zhotovení osvědčení a za provedení zkoušet. V případě, že bude kladný výsledek zkoušet, vystavuje se pak žadateli osvědčení. Při jeho převzetí je třeba dodržovat všechna pravidla a standardy pro provozování činnosti revizního technika. Při porušení pravidel může dojít k postihu.

muž opravuje elektroniku v dílně

Osvědčení se musí čas od času obnovovat. Je to přesněji doba pěti let. Po uplynutí této doby je ho třeba obnovit. Takže bude vyzvání k podstoupení zkoušky znovu. Je to z důvodu prověřování znalostí a popřípadě doplňování vědomostí při rychlém vývoji techniky. O nové osvědčení si můžete zažádat ještě před tím, než vám to původní vyprší. Stejně jako u prvního vydání osvědčení se musí uhradit poplatek.